Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona

Autori

  • Milan Sklenár Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Kľúčové slová:

medzirezortné pripomienkové konanie, poslanecký návrh zákona, vládny návrh zákona

Abstrakt

V predmetnom príspevku sa autor venuje legislatívnemu procesu k poslaneckému návrhu zákona s dôrazom na medzirezortné pripomienkové konanie. V prvej časti príspevku autor vymedzuje legislatívny postup a spôsob ako sa vedie medzirezortné pripomienkové konanie k vládnemu návrhu zákona. V druhej časti príspevku autor poukazuje na priebeh legislatívneho procesu k návrhu poslaneckého zákona. V tretej časti zhodnocuje legislatívny proces k návrhu poslaneckého zákona ako aj samotný význam medzirezortného pripomienkového konania k predmetnej forme návrhu zákona

Downloads

Publikované

2023-07-04

How to Cite

Sklenár, M. (2023). Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/510