Informácie pre autorov

Máte záujem publikovať v tomto časopise? Váš príspevok nám zašlite prostredníctvom redakčného systému cez sekciu príspevku alebo po prihlásení. 

Rukopisy prosím zasielajte výlučne v šablóne, ktorá je dostupná na: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=5