Informácie pre knihovníkov

Vyzývame knihovníkov, aby uvádzali tento časopis vo svojom zozname voľne dostupných elektronických publikácií. Tiež môže byť vhodné poznamenať, že open source redakčný softvér, ktorý tento časopis využíva, je vhodný pre použitie s časopismi, v ktorých redakciách môžu členovia fakúlt danej univerzity pracovať (pozri Open Journal Systems).