Príspevky

K podaniu príspevku je treba Ísť na prihlásenie alebo Registrovať.

Kontrolný zoznam pre prípravu príspevku

Ako súčasť procesu odosielania príspevku je požadované, aby autori zaškrtnutím potvrdili, že ich príspevok je v súlade so všetkými nasledujúcimi položkami. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami, môžu byť autorom vrátené.
  • Príspevok nebol doteraz publikovaný ani nie je v súčasnosti zaslaný do iného časopisu na posúdenie (alebo bolo podané vysvetlenie v komentároch pre editora).
  • Súbor príspevku je vo formáte OpenOffice, Microsoft Word, RTF alebo WordPerfect.
  • URL odkazy na referencie sú uvedené všade, kde to bolo možné.
  • Text má jednoduché riadkovanie; písmo má veľkosť 12; je použitá skôr kurzíva a nie podčiarknutie (okrem url adries); všetky ilustrácie tabuľky a obrázky sú umiestnené skôr v texte, ako na konci.
  • Text odpovedá štylistickým a bibliografickým požiadavkám uvedených v Pokynoch pre autorov, ktoré sa nachádzajú na stránke O časopisu.

Články

Časopis ComenIUS publikuje príspevky v štyroch sekciách:

- Články
- Štúdie
- Recenzie
- Správy z vedeckého života.

Články sú recenzované články prinášajúce originálne analýzy z niektorej oblasti práva. Články musia mať dĺžku 20 000 – 28 000 znakov (okrem názvu, abstraktu, tabuliek, obrázkov a zoznamu odkazov).

Štúdie sú recenzované články prinášajúce hlboké a komplexné analýzy z niektorej oblasti práva. Štúdie musia mať dĺžku 36 000 - 72 000 znakov (okrem názvu, abstraktu, tabuliek, obrázkov a zoznamu odkazov).

Recenzie prinášajú oznámenia a hodnotenie vedeckých publikácií. Nepodliehajú recenznému konaniu. Recenzie nemôžu mať viac ako 9000 znakov (okrem názvu, abstraktu, tabuliek, obrázkov a zoznamu referencií).

Správy z vedeckého života sú reportáže z vedeckých konferencií či habilitačných alebo inauguračných prednášok. Nepodliehajú recenznému konaniu. Recenzie nemôžu mať viac ako 9000 znakov (okrem názvu, abstraktu, tabuliek, obrázkov a zoznamu referencií).

Príspevky zaslané do časopisu ComenIUS musia rešpektovať formálny vzor príspevku. Vzor nájdete v sekcií pokyny pre autorov.

Časopis COMENIUS vychádza dvakrát do roka (v júni a decembri). Príspevky do recenzného konania prijímame vždy nasledujúcim spôsobom:

- Júnové číslo (do 1.6);
- Decembrové číslo (do 1.12).

 

Vyhlásenie o súkromí

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutných pre administráciu a publikáciu príspevkov sa spravuje Podmienkami ochrany súkromia Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré nájdete TU.