Information For Readers

Vyzývame čitateľov, aby sa zapísali do služby pre oznamovanie novo vydaných čísel tohto časopisu. Použite odkazRegistrovaťv hornej časti domácej stránky časopisu. Vďaka tejto registrácii bude čitateľ dostávať emailom obsah každého nového vydaného čísla. Zoznam čitateľov rovnako umožňuje časopisu doložiť určitú úroveň podpory alebo čítanosti časopisu. PozriVyhlásenie o súkromí tohto časopisu, ktoré uisťuje čitateľov, že ich meno a emailová adresa nebudú použité na iné účely.