Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

Autori

  • Jana Mikušová Fakulta práva, Paneurópska univerzita

Kľúčové slová:

pracovná disciplína, porušenie pracovnej disciplíny, závažné porušenie pracovnej disciplíny, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, zamestnanec, zamestnávateľ.

Abstrakt

Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer formou výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru len v striktne vymedzených prípadoch. Jedným, a dovolíme si konštatovať, že najčastejším je aj ukončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej
disciplíny. Presné vymedzenie, čo je pracovná disciplína, kedy dochádza k jej porušeniu, čo možno považovať za závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny nie je v právnych predpisoch uvedené. Z tohto dôvodu je takéto určenie zväčša upravené v interných právnych predpisoch zamestnávateľov, avšak pri ich aplikácii je tiež potrebné dbať na to, že takéto vymedzenie nemusí byť v prípade súdneho sporu akceptované ako záväzné a nosné kritérium. Predmetom tohto článku je analýza foriem skončenia pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, samotných
konaní napĺňajúcich znaky porušenia pracovnej disciplíny, a to s ohľadom na aktuálnu judikatúru
a súdnu prax.

Downloads

Publikované

2023-07-04

How to Cite

Mikušová, J. (2023). Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508