Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie

Autori

  • Maximilián Kiko Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Stanislav Mihálik Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt

Predmetom príspevku je hľadanie optimálnych riešení pre situáciu, kedy je nevinná osoba v dôsledku zámeny so skutočným páchateľom právoplatne odsúdená v trestnom konaní za trestný čin, pre ktorého naplnenie sa vyžaduje predchádzajúce postihnutie za obdobný čin zo strany štátnych orgánov. Autori
príspevok delia na dve časti. Prvá časť sa zaoberá načrtnutím modelového prípadu a konaním o povolení obnovy konania (iudicium rescindens). Druhá časť rozoberá postupy osôb po povolení obnovy konania (iudicium rescissorium). Na modelovom prípade autori hľadajú riešenia vychádzajúce z de lege lata právneho poriadku a navrhujú riešenia de lege ferenda.

Downloads

Publikované

2023-07-04

How to Cite

Kiko, M., & Mihálik, S. (2023). Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/507