Editorský tým

Predseda: 

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. (prodekan) 

Členovia redakčnej rady: 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

JUDr. Yana Daudrikh, PhD. 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. 

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD. 

Mgr. Sylvia Mičíková PhD.

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. 

Technickí redaktori: 

Ing. Adam Labuda 

Ing. Matúš Muránsky 

Ing. Dušan Paško