Návrat na podrobnosti článku Problematika vymedzenia pojmu právnej ochrany pôdy ako súčasti životného prostredia Download Download PDF