Návrat na podrobnosti článku (Ne)recepcia princípu sebaurčenia v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva Download Download PDF