Návrat na podrobnosti článku Súčasná etika úpravy genómu rastlín a zvierat v EÚ Download Download PDF