Pre autorov

Šablóba príspevku:

Dôležité dátumy

Časopis COMENIUS vychádza trikrát do roka (v apríli, auguste a decembri). Príspevky do recenzného konania prijímame vždy do posledného dňa v mesiaci prechádzajúceho mesiacu, v ktorom bude číslo publikované a teda:

  • Aprílové číslo (do 31.3.2021);
  • Augustové číslo (do 7.9.2021);
  • Decembrové číslo (do 23.12.2021).