Pre autorov

Šablóba príspevku:

Dôležité dátumy

Časopis COMENIUS vychádza dvakrát do roka (v apríli a decembri). Príspevky do recenzného konania prijímame vždy nasledujúcim spôsobom:

  • Aprílové číslo (do 31.3.2021);
  • Decembrové číslo (do 23.12.2021).