1.
Batka Ľubomír, Meteňkanyč O. Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku? : (Správa z konferencie). ComenIUS [Internet]. 29. december 2023 [cit 18. máj 2024];3(2). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808