1.
Sklenár M. Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona. ComenIUS [Internet]. 04. júl 2023 [cit 19. apríl 2024];3(1). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/510