1.
Mikušová J. Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. ComenIUS [Internet]. 04. júl 2023 [cit 26. september 2023];3(1). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508