1.
Kiko M, Mihálik S. Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie. ComenIUS [Internet]. 04. júl 2023 [cit 25. júl 2024];3(1). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/507