Batka, Ľubomír, a Olexij Meteňkanyč. “Quo Vadis Postavenie transrodových ľudí Na Slovensku? : (Správa Z Konferencie)”. ComenIUS 3, no. 2 (december 29, 2023). Cit máj 18, 2024. https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808.