Mikušová, Jana. “Skončenie pracovného Pomeru Z dôvodu porušenia Pracovnej disciplíny”. ComenIUS 3, no. 1 (júl 4, 2023). Cit apríl 19, 2024. https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508.