Batka, Ľubomír, a O. Meteňkanyč. “Quo Vadis Postavenie transrodových ľudí Na Slovensku? : (Správa Z Konferencie)”. ComenIUS, roč. 3, č. 2, december 2023, https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808.