Sklenár, M. “Význam medzirezortného pripomienkového Konania V Spojení S Absenciou rozporového Konania K poslaneckému návrhu zákona”. ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl 2023, https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/510.