Ploth, E. “Verejný prísľub Z pohľadu teórie a Praxe”. ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl 2023, https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/509.