Kiko, M., a S. Mihálik. “Právoplatné Odsúdenie Nevinnej Osoby V dôsledku Jej zámeny so skutočným páchateľom V Trestnom Konaní Za Trestný čin vyžadujúci prechádzajúce Postihnutie”. ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl 2023, https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/507.