[1]
Ľubomír Batka a O. Meteňkanyč, “Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku? : (Správa z konferencie)”, ComenIUS, roč. 3, č. 2, dec. 2023.