[1]
M. Sklenár, “Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona”, ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl. 2023.