[1]
E. Ploth, “Verejný prísľub z pohľadu teórie a praxe”, ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl. 2023.