[1]
J. Mikušová, “Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny”, ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl. 2023.