[1]
M. Kiko a S. Mihálik, “Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie”, ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl. 2023.