[1]
V. Jakušová, “Príčiny a prevencia vzniku nepovolených stavieb ”, ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl. 2023.