Batka, Ľubomír a Meteňkanyč, O. (2023) “Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku? : (Správa z konferencie)”, ComenIUS, 3(2). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808 (Cit: 18 máj 2024).