Sklenár, M. (2023) “Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona”, ComenIUS, 3(1). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/510 (Cit: 19 apríl 2024).