Mikušová, J. (2023) “Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny”, ComenIUS, 3(1). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508 (Cit: 19 apríl 2024).