Kiko, M. a Mihálik, S. (2023) “Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie”, ComenIUS, 3(1). Available at: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/507 (Cit: 25 júl 2024).