Batka, Ľubomír, a Olexij Meteňkanyč. 2023. “Quo Vadis Postavenie transrodových ľudí Na Slovensku? : (Správa Z Konferencie)”. ComenIUS 3 (2). https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808.