Mikušová, Jana. 2023. “Skončenie pracovného Pomeru Z dôvodu porušenia Pracovnej disciplíny”. ComenIUS 3 (1). https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508.