Jakušová, Viera. 2023. “Príčiny a Prevencia Vzniku nepovolených Stavieb”. ComenIUS 3 (1). https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/506.