MIKUŠOVÁ, J. Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. ComenIUS, [S. l.], v. 3, n. 1, 2023. Disponível em: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508. Acesso em: 19 apr. 2024.