Batka, Ľubomír, & Meteňkanyč, O. (2023). Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku? : (Správa z konferencie). ComenIUS, 3(2). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808