Sklenár, M. (2023). Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/510