Kiko, M., & Mihálik, S. (2023). Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/507