Jakušová, V. (2023). Príčiny a prevencia vzniku nepovolených stavieb . ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/506