(1)
Batka, Ľubomír; Meteňkanyč, O. Quo Vadis Postavenie transrodových ľudí Na Slovensku? : (Správa Z Konferencie). ComenIUS 2023, 3.