(1)
Ploth, E. Verejný prísľub Z pohľadu teórie a Praxe. ComenIUS 2023, 3.