(1)
Mikušová, J. Skončenie pracovného Pomeru Z dôvodu porušenia Pracovnej disciplíny. ComenIUS 2023, 3.