(1)
Kiko, M.; Mihálik, S. Právoplatné Odsúdenie Nevinnej Osoby V dôsledku Jej zámeny so skutočným páchateľom V Trestnom Konaní Za Trestný čin vyžadujúci prechádzajúce Postihnutie. ComenIUS 2023, 3.