(1)
Jakušová, V. Príčiny a Prevencia Vzniku nepovolených Stavieb. ComenIUS 2023, 3.