[1]
Batka, Ľubomír a Meteňkanyč, O. 2023. Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku? : (Správa z konferencie). ComenIUS. 3, 2 (dec. 2023).