[1]
Sklenár, M. 2023. Význam medzirezortného pripomienkového konania v spojení s absenciou rozporového konania k poslaneckému návrhu zákona. ComenIUS. 3, 1 (júl. 2023).