[1]
Ploth, E. 2023. Verejný prísľub z pohľadu teórie a praxe. ComenIUS. 3, 1 (júl. 2023).