[1]
Mikušová, J. 2023. Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. ComenIUS. 3, 1 (júl. 2023).