[1]
Kiko, M. a Mihálik, S. 2023. Právoplatné odsúdenie nevinnej osoby v dôsledku jej zámeny so skutočným páchateľom v trestnom konaní za trestný čin vyžadujúci prechádzajúce postihnutie. ComenIUS. 3, 1 (júl. 2023).